Įvairių fotografijų etnografine tematika rinkinys, 42 vnt. (ir 3 dubletai)

Balys Buračas