Įvairių fotografijų rinkinys (kaimo žmonių gyvenimas, piliakalniai, liaudies instrumentai, liaudies buities instrumentai ir kt.), 96 vnt.

Balys Buračas