N 35: Sandomiro mūšis tarp švedų ir lietuvių 1656 m. kovo 24 d. / Conflictus inter Svecos et Lithuanos dimidio ab Urbe Sandomiria (su papildoma šonine dalimi (su 2 medžiais))

Erik Jöhnson Dahlbergh, raižytojas