Magni Dvcatvs Litvaniae in suos Palatinatvs et Districtvs Divisvs

Jonas Niepreckis (Jan Neprzecki, sudarytojas)