Galva ant kelių saldžiai miegojo

Domicelė Tarabildienė