Kristus su erškėčių vainiku

Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė