Černiachovskio paminklo atidarymas

Semionas Gierusas (Сямëн Герус)