Mergaitės iš numirusių prisikėlimo stebuklas prie Šv. Kazimiero kapo” / Cud Wsrzeszenia dziweczki przy grobie sº Kazimierza.

Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski)