Pranciškus Serafinietis| S. Franciszek Seraficki. Podług obrazu znayduiącego sięw Kościele S. Michała pp: Bernardyniek w Wilnie. Malo wanego przez Fr: Lexickiego Braciszka Zakonu 00: Bernardynów, około 1664.

Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski)