Exlibris Jono ir Marijos Švažų

Stasys Eidrigevičius