J. Biliūno apsakymų motyvais. Pirmutinis streikas

Petras Repšys