Fotoalbumas Lietuvos pajūris, 48 vnt.

Jonas ir Balys Buračai bei kt.