Juodkrantėje. Pajūrio maudyklos ir restoranas

Jonas Buračas