Piešiniai Klaipėdos tema, 8 vnt.

Petras Borisovičius