Žmonos (Praurimės Griniūtės) portretas

Bronius Murinas