Nėries pakrantėje

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)