Saulėlydis jūroje

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)