Klaipėdos uoste

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)