Jaunimas (R. Mieželis Kempteno stovykloje)

Kazys Daugėla