Rūpintojėlis iš ciklo ”Lietuvių liaudies meno motyvais” (1960-1980)

Vytautas Baltramiejus Valius