Kostiumų eskizas ”Keturių merginų tautiniai rūbai” spektakliui „Kristi’s Mother”

Stasys Ušinskas