Vilniaus apylinkės, Vingis | Okolice Wilna

Jonas Kazimieras Vilčinskis