Europa karalienė | „Europa, kaip ją vaizdavo senovėje”

Sebastianas Münsteris (Sebastian Münster)