Menų ir amatų institutas [Kauno menų ir amatų instituto leidinys]

Rimtas Kalpokas