Vilnius nuo jo ištakų iki 1750 m. III tomas. Išsami miesto istorija, jo vidaus būklė

Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski)