Vilnius nuo jo ištakų iki 1750 m. I tomas, peržiūrėtas ir papildytas

Juzefas Ignacas Kraševskis (Józef Ignacy Kraszewski)