Lietuvių legendos | Podania litewskie przez Ignacego Chozkę autora Obrazow litewskich

Ignacy Chodźko