Giesmių knyga, arba Kantičkos, 1906, Tilžė

Motiejus Valančius