Žmuidzinavičius, 80 m. parodos katalogas, 1957, Kaunas. Su autografu

Antanas Žmuidzinavičius