Ciklas „Strazdas” (iliustracijos S. Gedos poezijos knygai, 1967)

Petras Repšys