Skulptūrinė kompozicija „Nedėlios rytelį”

Leokadija Belvertaitė (1904–1992) | Kauno kombinatas 'Dailė'