Lietuvaitė, žvelgianti į tolį

Kauno kombinatas „Dailė“