Šv. Mykolo bažnyčia Vilniuje

Antanas Krištopaitis