Raitas lankininkas II

Teodoras Kazimieras Valaitis