Kūdikis krikštykloje ir vilkas

Teodoras Kazimieras Valaitis