Biomorfinės skulptūros projektas

Teodoras Kazimieras Valaitis