Peizažas

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)