Akmenuota pakrantė

Česlovas Znamierovskis (Czesław Znamierowski)