Exlibris profesor Andrzej Ryszkiewicz

Stasys Eidrigevičius