Egzaminų knygelės aplankas „Vilniaus universitetas“

Kombinatas „Dailė“ (gamintojas)