Kauno gimnazijos 1892 m. Petrui Bacevičiui išduotas pagyrimo raštas

Nepriskirtas