Kristaus atsimainymas. Altoriaus projektas Panevėžio Kristaus karaliaus katedrai

Povilas Puzinas