Jonas Subačius

1904–1973


Biografija

Jonas Subačius - Lietuvos išeivijos dailininkas, gimė 1904 Brukline, mirė 1973 m. Niujorke. 1925-28 m. studijavo Vašingtono National School of Art, vėliau stažavosi Italijoje, Romos Academia di Belle Arti (1936-39). Gyveno Niujorke, jo bažnytinio meno studija žinoma kaip viena seniausių Niujorke, dekoravusi daugiausia apylinkės lietuvių bažnyčias. Tuo metu naujai į JAV atvykusių dailininkų įsteigtos studijos plačiu mastu įsiliejo į amerikiečių visuomenę. Jonas Subačius sukūrė užspaudus ant "Lietuvos vaiko" antrosios laidos oro pašto penkių ženklų, kuriuos išleido Dariaus ir Girėno transatlantinio skridimo komitetas drauge su Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke Povilu Žadeikiu. Jis taip pat pagamino aplanką ir 16 įžymiųjų Lietuvos istorijoje vyrų portretų profesoriaus Jack J. Stukas knygai „Awakening Lithuania. A Study on the Rise of Modern Lithuanian Nationalism”.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti