Adolfas Vaičaitis

1915–2015, Lietuva-Australija


Biografija

Adolfas Vaičaitis - dailininkas, grafikas. Gimė 1915 m. birželio 16 d. Plikiškiuose (Pasvalio r.). 1933–1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, grafikos studijoje. 1941–1944 m. dirbo Valstybinės knygų leidyklos meniniu redaktoriumi. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, emigravo į Vakarus, gyveno Vokietijoje. 1949 m. persikėlė į Australiją. Nuo 1940 m. pradėjo dalyvauti parodose. A. Vaičaičio darbų buvo įsigiję Vilniaus ir Šiaulių muziejai. Ne kartą laimėjo plakato konkursą. Pasižymėjo kaip knygų ir periodinės spaudos iliustratorius. Dailininkas sukūrė daug tapybos, akvarelės darbų, jo rankai priklauso ir netradiciški eskizai. Dalyvavo parodose Vokietijoje, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje. Skaitė paskaitas meno klausimais lietuvių bendruomenei, yra buvęs lietuvių Kultūros fondo Australijos valdybos pirmininku.

Parengta pagal L. Peleckio-Kaktavičiaus  straipsnį „Adolfas Vaičaitis: abstraktusis menas pasibaigė” in Literatūra ir menas (2010 09 10 Nr. 3297)


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Vaiko maitinimas €140.00
Iš ciklo „Nežinomybė”, I €100.00
Iš ciklo „Nežinomybė”, IX €100.00
Iš ciklo „Nežinomybė”, XV €100.00
2 iliustracijos neidentifikuotam kūriniui €80.00
Mergaitės etiudas €40.00
10 ekslibrisų „Čiurlioniui 120” €100.00
Abstrakti kompozicija €165.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti