Adolis Jonas Krištopaitis

1925-2000


Biografija

 

 Adolis Jonas Krištopaitis (1925–2000) – Kaune kūręs tapytojas 1951 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Vėliau dirbo Kauno politechnikos instituto, kitų įstaigų dailininku apipavidalintoju. Nuo 1965 m. Kauno „Dailės“ buvo kombinato dailininkas, meno vadovas.

Nutapė peizažų („Kelias“ 1965 m., „Giria“ 1969 m., 1983 m., „Senoji Nida“ 1971 m., „Rudens laukai ir avys“ 1974 m., „Jūra“ 1973 m., „Dainava“ 1978 m.), tarp jų – Lenkijos, Suomijos, Italijos vaizdų (1966–1972 m.), portretų (Bernardas Bučas, Vytautas Petkevičius, abu 1963 m., Doloresa Kazragytė, 1978 m., 1982 m., Juozas Miltinis, 1983 m.). Sukūrė sienų tapybos kompozicijų, teminių paveikslų („Ignalinos AE statyba“ 1980 m., „Moderniškoji madona“ 1984 m.), plakatų, akvarelių, knygų iliustracijų.

Ankstyviesiems kūriniams (peizažams) būdingas lyriškumas, vėlyviesiems – racionalumas, metaforiškumas, abstrahuotas paveikslo traktavimas, portretams – psichologizmas.

„Menininkas nepretenduoja savo kūriniuose perteikti gyvenimo visapusiškumą, gamtos įspūdingumą ir gražumą. Suvokdamas, kad nieko negali būti tikresnio už jūros bangų ošimą, saulėlydžio žarą ar gyvą žmogų, Adolis Krištopaitis ir nebando galynėtis su gamta. Savo darbais jis kuria „pasaulį-pasaulyje”, t. y. transformuotą, savaip išgyventą ir „pagautą” momentinę gamtos nuotaiką, neaprėpiamos visatos fragmentą, charakteringą portretuojamojo bruožą, užfiksuotą abstrakčiuose peizažuose, iki abstrakcijos pakylėtose kompozicijose arba portretuose. Kaip taikliai pastebi Violeta Krištopaitytė, „dailininko kūryboje nėra atlapaširdžio santykio su žiūrovu, atakuojančių įspūdžių ir jausmų griūties. Tai labiau santūrus, agituojantis tam tikroms intelektualinėms pratyboms pokalbis“.  
V. Jasevičiūtė, Dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis in: Žiemgala, 2000/1, red. kol. J. Bučas ir kt., Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2000.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Palangos pajūrio kopos €1100.00
Ąžuolas €190.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XXXVIII Vilniaus aukcionas 54 Ruduo Ąžuolyne €280.00 €280.00