Ada Peldavičiūtė-Montvydienė

1911–1967


Biografija

Florencijos meno akademijoje ji užsirekomendavo kaip stipri tapytoja ir piešėja. Ja susidomėjo vienas žymiausių to meto italų dailininkų - Felicitas Carena, akademijos rektorius. Nevaržydamas asmeninės kūrybinės laisvės, jis ypatingą dėmesį atkreipė į jos dvasinį brendimą, padėjo jai išvystyti savitą filosofinį mąstymą, drauge gilino ir jos techniką.
A. Peldavičiūtė-Montvydienė buvo tikra portretiste. Sugebėjo žmogų pajausti ir atskleisti jo gelmę.
Portretus ji tapė impulsyviai, bet nei dailininkės spalvos, nei formos neišvirto į kokį netvarkingą žaismą. Yra bendra koloritinė ir ritminė jungtis. Svarbiausia - tame portrete yra žmogus.
Parengta pagal: P. Jurkus, A. Peldavičiūtės-Montvydienės pomirtinė paroda New Yorke, in: Aidai, 1981, N. 3.  

 

Adelė, vėliau paveiksluose pasirašinėdavusi „Ada“, gimė 1907 m. rugsėjo 10 d. (senuoju stiliumi – rugpjūčio 28 d.) Dominiko Peldavičiaus ir Karolinos Skipitaitės šeimoje Ketūnų dvare (Šiaulių apskr.) netoli Kuršėnų. Mokėsi Kėdainių rajono Lietuvių katalikų jaunimo sąjungos „Pavasaris“ organizuotuose kursuose suaugusiesiems. Kadangi iš mažens mėgo piešti, baigusi šeštąją kursų klasę 1927 m. įstojo į Kauno meno mokyklos Rengiamąjį skyrių. Piešimo, tapybos ir kompozicijos pagrindus jai įgyti padėjo dailininkai Antanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpokas, Adomas Galdikas, Jonas Šileika ir kiti Kauno meno mokyklos mokytojai. 1931 m. ji buvo perkelta į Specialiojo skyriaus Petro Kalpoko tapybos studiją, kurią baigė 1934 metais. Plėsdama profesinę patirtį, kartu lankė ir Grafikos studiją. Kaip ir kitiems, baigusiems visą Kauno meno mokyklos kursą, 1936 m. jai išduotas atestatas su mokytojo teisėmis. Nusprendusi tęsti dailės studijas užsienyje, A. Peldavičiūtė-Montvydienė pasirinko Florencijos meno akademiją, ten mokėsi pas garsų to meto tapytoją, meno akademijos rektorių Felicitą Careną. Grįžusi į Kauną, dailininkė įsitraukė į tuometinį laikinosios sostinės kultūrinį gyvenimą, įstojo į Lietuvos moteris dailininkes vienijusią draugiją, dalyvavo pirmojoje šios draugijos surengtoje dailės parodoje. Rengiant Apžvalginę 1942 m. parodą, dailininkė peržiūros komisijai pateikė keturis portretus (eskizą, etiudą, kompoziciją ir portretą-studiją), tačiau komisija du paveikslus atmetė. Tuomet ambicinga jaunoji menininkė visai atsisakė dalyvauti parodoje ir savo darbus atsiėmė. 1943 m. Kauno dailininkų pavasarinėje parodoje, vykusioje Vytauto Didžiojo kultūros muziejuje (dab. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus), savo kūrinius – kompoziciją „Merginos“ ir „Antano Žmuidzinavičiaus portretą“ – eksponavo jau kaip Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Pasireiškė kaip puiki portretistė, kurios stilistiką įtakojo art deco, o ypač – Tamaros de Lempickos kūryba, - jos dėka atsiranda banguotos linijos bei dekoratyvus lokalinių spalvų spalvinis sprendimas, taip pat kuriamas nepriklausomos, talentingos, gražios ir gilios moters tipažas. Antrojo pasaulinio karo metais meninis ir kultūrinis gyvenimas nebebuvo toks intensyvus, kaip trečiajame ir ketvirtajame dešimtmečiais. Frontui artėjant prie Kauno, dailininkė su vyru Antanu Montvydu, buvusiu anglų firmos „Lloyd“ atstovu Lietuvoje, apie 1944 m. pasitraukė į Austriją, 1947–1949 m. gyveno perkeltųjų asmenų stovyklose Forarlberge, Bregence (Austrija). Nors stovyklose gyvenimo sąlygos buvo sunkios, dailininkė neapleido kūrybos – tapė, dalyvavo parodose. <...> A. Peldavičiūtės-Montvydienės kūrybos paroda brolio Vytauto Peldos (Peldavičiaus) ir dailininko Juozo Bagdono rūpesčiu surengta jau po dailininkės mirties – 1981 m. balandžio 4–5 d. Niujorke, „Kultūros židinio“ didžiojoje salėje. Paroda buvo perkelta į Torontą, eksponuota Prisikėlimo parapijos parodų salėje. Vėliau paroda atgabenta į Čikagą.

Parengta pagal straipsnį „Peldavičiūtės-Montvydienės paroda „Sugrįžusi Ados kūryba“ Radvilų rūmų muziejuje“, Lietuvos dailės muziejus, 2013, aut. Rima Rutkauskienė


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti