Antanas Krištopaitis

1921-2011


Biografija

A. Krištopaitis gimė 1921 m. Valdomų kaime (šiaulių raj.). Dailininkas tapytojas, kraštotyrininkas. Mokėsi šiaulių berniukų gimnazijoje. 1940 m. areštuotas, ištremtas kalėti į Rusiją. 1950 m., pasibaigus dešimties metų kalinimo laikui, išsiųstas į tremtį. Kalėjime sukūrė pirmuosius scenografijos darbus: F. Schiller Klasta ir meile (1944), C.Goldoni Viešbučio šeimininkė (1948) ir kt. Ulan Udės (Buriatija) operos ir baleto teatre sukūrė scenografiją 14 operų ir baletų. 1958 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno šiauliuose. 1958-1982 m. dirbo šiaulių dramos teatre vyresniuoju dailininku dekoratoriumi. Prisidėjo prie daugumos to laikotarpio teatro pastatymų, dekoravo per 120 spektaklių. Daug piešia, tapo, kuria portretus, autoportretus, natiurmortus. Didelį dėmesį skyria liaudies architektūrai, nupiešė ir akvarele nuliejo per 200 malūnų. Akvarelių ciklas Lietuvos bažnyčios sudaro apie 600 lakštų. Garsūs kūrinių ciklai skirti Lietuvos gamtai, istorijos paminklams: piliakalniams, paminkliniams medžiams, ypač ąžuolams, gandralizdžiams ir kt. Sukūrė rezistencinės kovos dalyvių, sukilėlių, Lietuvos karių paveikslų serijas.
Informacija iš šiaulių miesto informacinio portalo.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Juodkrantės bažnyčia €290.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
LVI Vilniaus aukcionas 33 Pivašiūnai €240.00 €240.00
LVI Vilniaus aukcionas 34 Vilnius. Dominikonų bažnyčia €240.00 €240.00
LVI Vilniaus aukcionas 35 Vilnius. Šv. Rapolo bažnyčia €240.00 €240.00
LVII Vilniaus aukcionas 44 Vilnius. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia €240.00 €240.00