Antanas Krištopaitis

1921-2011


Biografija

A. Krištopaitis gimė 1921 m. Valdomų kaime (šiaulių raj.). Dailininkas tapytojas, kraštotyrininkas. Mokėsi šiaulių berniukų gimnazijoje. 1940 m. areštuotas, ištremtas kalėti į Rusiją. 1950 m., pasibaigus dešimties metų kalinimo laikui, išsiųstas į tremtį. Kalėjime sukūrė pirmuosius scenografijos darbus: F. Schiller Klasta ir meile (1944), C.Goldoni Viešbučio šeimininkė (1948) ir kt. Ulan Udės (Buriatija) operos ir baleto teatre sukūrė scenografiją 14 operų ir baletų. 1958 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno šiauliuose. 1958-1982 m. dirbo šiaulių dramos teatre vyresniuoju dailininku dekoratoriumi. Prisidėjo prie daugumos to laikotarpio teatro pastatymų, dekoravo per 120 spektaklių. Daug piešia, tapo, kuria portretus, autoportretus, natiurmortus. Didelį dėmesį skyria liaudies architektūrai, nupiešė ir akvarele nuliejo per 200 malūnų. Akvarelių ciklas Lietuvos bažnyčios sudaro apie 600 lakštų. Garsūs kūrinių ciklai skirti Lietuvos gamtai, istorijos paminklams: piliakalniams, paminkliniams medžiams, ypač ąžuolams, gandralizdžiams ir kt. Sukūrė rezistencinės kovos dalyvių, sukilėlių, Lietuvos karių paveikslų serijas.
Informacija iš šiaulių miesto informacinio portalo.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti