Archibaldas Bajoraitis (Archibald Bajorat)

1923-2009


Biografija

A. Bajoraitis gimė Klaipėdoje 1923 metų kovo 15-ąją, čia praleido vaikystės metus. Tolesnis jo gyvenimas labiau susijęs su šilute, kurioje mokėsi ir baigė Herderio gimnaziją. Po Antrojo pasaulinio karo jis pateko į Braunschveigą, mokėsi dailiųjų amatų mokykloje, dirbo grafikos srityje, dėstė Mainzo amatų mokykloje. A. Bajoraitis priklauso jaunai Klaipėdos krašto kartai, kurios atstovai dailininkais tapo jau Vokietijoje. Galima paminėti panašaus likimo iš Klaipėdos krašto kilusius menininkus: tapytojus Horstą Skodleraką, Gerdą Leufertą, Herbertą šmidtkę, Alfredą Sabalus, Valterį Mamatą, skulptorių Karlą-Heinzą Engeliną ir kitus. Dauguma A. Bajoraičio darbų padovanota šilutės F. Bajoraičio bibliotekai.

Parengta pagal: K. Jokubavičienės straipsnį „Tarp dviejų gaisrų. Klaipėdos dailė 1854-1945 metais” (tęsinys) in: „Klaipėda”, meno leidinys „Durys”, 2003 gruodžio 24 d.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina