Ieva (Eva) Erika Labutytė-Vanagienė

1938–2003


Biografija

Ieva (Eva) Erika Labutytė-Vanagienė - dailininkė grafikė, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkė.
1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą (diplominio darbo vadovas prof. Antanas Kučas). Pagrindinė kūrybos sritis - estampai, apipavidalino knygų, sukūrė ekslibrisų, nuliejo akvarelių. Kūrybai būdinga jausmingumas, simboliai, originalus koloritas. Praeities prikėlimo tema svarbi visai dailininkės kūrybai: rūpi dvasinių istorijos klodų grąžinimas gyviesiems, subtili restauracija, kuri nieko nepakartoja pirmykščiu pavidalu, o interpretuoja, kuria kitą - meno - pasaulį taupiausiom priemonėm - iš vos apčiuopiamų siluetų, spalvinių tonų bei jų slinkties. Kūriniuose daugiausia vaizduojama Prūsija, Mažoji Lietuva ir jos žmones.
Grafikos lakštuose tarsi atsistojama ant vizualios daiktiškos realybės (molinio ąsočio šukės, žemėlapio skiautės, senieji rašmenys) ir nenuspėjamo vaizduotės žaismo ribos.
Pasikartojantys motyvai, simboliai, staiga lūžtančių linijų, šviesos ir šešėlių dermė sudaro I. Labutytės grafikos (taip pat ir ekslibrisų, akvarelių) ritmą, o šis formuoja meninę visumą, kurią apytikriai apibūdinčiau taip: niuansuota šviesos - tamsos muzika. Atkurta prūsų tragika skamba skaudžiai, bet prislopintom gaidom - galbūt dėl santūrios protestantizmo dvasios įtakos… Tai menas, kviečiantis įsižiūrėti. Įsiklausyti.

Parengta pagal: I. Kostkevičiūtės, B. Baltrušaitytės straipsnį „Eva Erika Labutytė” internetinėje svetainėje: http://pirmojiknyga.mch.mii.lt ir I. Dobrovolskaitės, I. Labutytės informaciją in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė). V.: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 402.

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti