Jacques Lipchitz

1891–1973


Biografija

(Jakoff Lipchitz; Chaïm Jacob Lipschitz; Jacques Lipschitz; Jakoff Lipschitz; Chaim Jakob Lipšic; Žakas Lipšicas)
Gimė 1891 m. Druskininkuose, mirė 1973 m. Capri (Italija). Pasaulinio garso skulptorius. 1905-1909 m. mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, 1909 m. išvyko į Paryžių, mokėsi „Ecole Beaux-Arts” ir Academie Julian. 1920 m. pirmoji personalinė paroda Paryžiuje, nuo 1912 m. daugybė parodų visame pasaulyje. Skulptūros puošia garbingas vietas didžiausiuose pasaulio miestuose: Centre Pompidou Paryžiuje, Musée des Beaux Arts (Ruanas), Eglise Notre Dame de Toute Grace ; The Abbey, the Iona Community, Argil, Scotland ; Collection Marlborough (Vaduz) ; Hirschhorn Museum (Vašingtonas), Guggenheim Museum (New York), Philadelphia Museum of Art, MOMA (New York),  Cleveland Museum of Art, Art Gallery of Toronto etc.
Literatūra:
Laima Laučkaitė-Surgailienė, Vilniaus dailė XX a. pradžioje (Vilnius, Baltos lankos, 2002): p. 84-95

Apie kūrybą:

„Pasaulinio garso litvakų skulptorius Jacques (Chaïm Jacob) Lipchtzas suvaidino svarbų vaidmenį paryžiaus mokyklos istorijoje. Jaunystėje jis reiškėsi kaip radikalus kubistinių formų kūrėjas, linkstantis į kostruktyvias medžiagiškas formas, bet vėliau jo plastinė kalba minkštėjo, darėsi universalesnė. Pokario metais jis jau iškilo kaip vienas didžiųjų XX a. Monumentaliosios ir sakralinės skulptūros meistrų. Jo kūryboje susiliejo pagarba tradicijai ir modernumo siekis. Įvairiuose interviu dailininkas nuolat pabrėždavo savo sąsajas su hebrajų kultūros tradicija, įvairių civilizacijų bei meno tradicijų poveikį savo idėjoms bei plastinėms formoms. (...) Įkvėptas Vakarų, Egipto, Juodosios Afrikos ir nomadų skitų dailės tradicijų, J. Lipchitzas daug nuveikė, plėsdamas skulptūros plastinės kalbos galimybes ir meninės raiškos priemonių skalę. Jis buvo vienas tų didžiųjų modernistinės skulptūros korifėjų, kurie pakeitė XX a. skulptūros veidą, įtvirtino naują požiūrį į plastinės kalbos galimybes, skulptūrines formas, jų santykius su supančia erdve.”

Parengta pagal: A. Andrijauskas, Litvakų dailė l´école de Paris aplinkoje, Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2008, p. 190


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti